Aqua Systems Egara
Sitemap: http://example.com/ubicación_sitemap.xml

NOVA REVISTA DE LA INGENIERA DEL AIGUA

La Revesteixi Enginyeria de l'Aigua sorgeix de l'associació de la Fundació per al Foment de l'Enginyeria de l'Aigua (*FFIA) i la *International *Water *Association (*IWA) amb l'objectiu de promoure una revista que permeti la difusió i discussió d'avanços científics entorn de l'Enginyeria de l'Aigua en espanyol i portuguès.

La Revesteixi Enginyeria de l'Aigua, que troba en aquesta plataforma, pren el llegat de 17 anys de publicacions prèvies, des de l'any 1994, en l'àmbit de la gestió integral dels recursos hídrics, la hidrologia i *hidrogeología, la dinàmica de rius, embassaments, estuaris i àrees costaneres, les infraestructures hidràuliques i portuàries, els regs i drenatges, les màquines hidràuliques i l'aigua urbana.

A aquest efecte, la revista és d'accés obert, dirigida a la publicació d'articles d'alt nivell científic, amb revisió per parells, mantenint un compromís de resposta en un termini màxim, i seguint els estàndards de qualitat en la gestió de l'article per a la seva indexació i la ràpida visualització des dels cercadors més usats.