Aqua Systems Egara
Sitemap: http://example.com/ubicación_sitemap.xml

Politica de Privacitat

Traductor català / valencià - castellà / espanyol | Softcatalà
1.- En Aqua Systems Egara estem especialment preocupats per la seguretat i per garantir la confidencialitat de les dades aportades pels nostres clients. Per això, a més de ser socis de la @ECE (Associació Espanyola de Comerç Electrònic) estem adherits al Codi Ètic de Protecció de dades d'aquesta associació.
2.- En el moment que un client es registra en el nostre servidor segur o realitza una comanda, les seves dades personals, domiciliaris, i els relatius a les seves compres i formes de pagament, són incorporats a la nostra base de dades per a tramitar la comanda.
3.- El client autoritza expressament a Aqua Systems Egara perquè les dades d'aquest registre i quants s'obtinguin per al desenvolupament de les relacions contractuals entre ambdues parts puguin ser facilitades a l'empresa Aqua Systems Egara perquè aquestes empreses puguin efectuar estudis de mercat i oferir-li al client productes i serveis que puguin resultar del seu interès.
4.- Llei de Protecció de Dades: En compliment del disposat en la Llei Orgànica 15/1999 de 13 de Desembre, de Protecció de Dades de Caràcter Personal, li vam informar que: A. En la seva qualitat de propietari, el responsable d'aquest fitxer és. Aqua Systems Egara, S.L amb CIF B-62336045 i domicili social en carretera Rellinars, 114 Local 2, 08225 Barcelona. Aquest fitxer es va inscriure en el Registre General de Protecció de Dades i compte amb el codi assignat per aquest ens. B. Aqua Systems Egara, S.L. garanteix la confidencialitat de totes les dades facilitades pels seus clients. A més dels mínims establerts per la legislació, la recollida i tractament de les dades s'efectuen sota nivells de seguretat que impedeixen la pèrdua o manipulació de les dades
. C. D'acord amb la legislació vigent, tots els clients de Aqua Systems Egara, S.L. tenen el dret d'accés, rectificació, cancel·lació i oposició de les seves dades. A més, en qualsevol moment, el client pot manifestar el seu desig de NO rebre cap tipus de publicitat. Per a exercitar aquests drets, els clients poden dirigir-se per correu postal a l'adreça: carretera Rellinars, 114 Local 2. 08225 Barcelona (Att. Departament d'Atenció al Client), o cridar al telèfon 937.333.923, o enviar un correu electrònic a l'adreça info@aquasystemsegara.cat.
D. Per al millor compliment dels seus serveis, Aqua Systems Egara, S.L. es troba obligat a facilitar determinats dades dels seus clients (nom, adreça, telèfon, etc.) a altres empreses que col·laboren amb la prestació del servei (transportistes, instal·ladors, entitats financeres, etc.). En tots els casos, les dades que es faciliten són els estrictament necessaris per a l'activitat concreta que es vagi a realiz