Aqua Systems Egara
Sitemap: http://example.com/ubicación_sitemap.xml
Imprimeix

Depuració d'Aigües Residuals i Domèstiques


Mostra per pàgina
Ordena per
Petites comunitats Descripció Sistema de depuració ideal per a tractar les aigües fecals de petites i mitjanes comunitats; habitatges familiars, hotels rurals, campings, restaurants, etc. Els equips d'oxidació total compleixen la normativa actual d'abocament Reial decret 606/2003 que modifica la Llei d'Aigües. Així com la normativa europea, directiva de consell 91/271/CEE. Funcionament El sistema es realitza seguint les següents etapes: escalaborni, oxidació biològica i decantació. Escalaborni: Els sòlids gruixos que arrossega l'aigua són interceptats per una reixa a l'entrada de l'equip. Oxidació Biològica: En el reactor biològic té lloc la descomposició biològica de la matèria orgànica gràcies a l'aportació d'aire i a la generació de microorganismes aerobios. Decantació: Els llots resultants de la descomposició de la matèria orgànica són tranquil•litzats, dipositant-se en l'interior del decantador des del qual són recirculados de nou al reactor biològic. Nº habitants 5 Diàmetre mm.1.615 Altura mm.1.330 Boca d'accés mm.410/567 Canonada mm 125 Pes aprox.kg.80. Inclòs quadre elèctric de protecció i maniobra
Núm. producte: Active filter glass

Es tracta d'un vidre tècnic desenvolupat mitjançant alta tecnologia,udeal per a filtres d´ piscines